Hälsonyckeln-C-liggande-blå-guld

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)
I Maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Förordningen som också kallas GDPR införs samtidigt i EU den 25 Maj. Syftet är att öka Dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om Dig. För att jag ska kunna fullgöra avtalet med Dig hanterar jag Dina personuppgifter. Läs nedan vilka uppgifter jag sparar om Dig och hur länge. Mejla tillbaka till mig carina@halsonyckeln.se om Du inte vill vara med i mitt kundregister längre, så tar jag bort Dina uppgifter. I annat fall hanterar jag Dina personuppgifter som beskrivs nedan.
 
Förteckning över hantering av personuppgifter:
 
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Hälsonyckeln Carina                                                                                                                                                               
Carina Hoffman                                                                                                                                                 
Brynjevägen 38
175 68  Järfälla                                                                                                                                                                        
 Mobil: 070-777 07 36
 
Vilka data sparas?
För att kunna identifiera Dig som kund och betalare hanteras följande:
Namn, adress, grupptillhörighet/behandlingform ex, GoldenKey, ljus & färgbehandling, NBE behandling, mikromassage, fotavslappning, utbildning/kurser.                          

Beroende på hur Du betalar/betalat kan följande uppgifter om Dig hanteras:
Bankkontonummer, fakturauppgifter (namn och adress)

För att jag ska kunna kontakta Dig hanteras följande:
E-post, telefonnummer

För min egen statistik hanteras följande:
Hälsoaktivitet/behandlingsform, köphistorik
 
I bokföringssyfte hanterar jag följande:
Missade betalningar

Hur länge sparas mina uppgifter:
Jag sparar Dina uppgifter så länge som Du själv vill ha utskick från mig, eller på något annat sätt deltar i kurser, utbildningar, för mina behandlingar eller köper mina produkter. Om Du inte längre vill vara kund eller presumtiv kund så rensar jag automatiskt inom 1 år. Din betalningshistorik sparas dock så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.
Vilka rättigheter har jag?

Som kund till mig har Du vissa rättigheter när jag behandlar Dina personuppgifter

  • Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag (kopia) med all data som jag sparat om Dig
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data som jag sparat om Dig
  • Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av Dina data som jag sparar i pappersformat
  • Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av Dina personuppgifter begränsas tex. När Du anser att de är felaktiga och begär rättelse
  • Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur jag hanterar Dina personuppgifter, tex. Kan Du neka att Dina personuppgifter används i direkt marknadsföringssyfte.
  • Rätt att framföra klagan – Om Du anser att jag hanterar Dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan Du kontakta mig. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Tillsynsmyndigheten.

 
Vänligen
Carina Hoffman                                                                                                                                                
Hälsonyckeln Carina
www.halsonyckeln.se